Poradniki

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku?

• Zakładki: 38


Przez cały rok, a szczególnie w okresie zimowym, piesi ulegają wypadkom na chodnikach i przejściach dla pieszych. Przyczyną wypadków są oblodzenia, dziury, nierówności czy źle zabezpieczony chodnik podczas prac remontowo-budowlanych. W każdym przypadku pieszemu należy się odszkodowanie za wypadek na chodniku – dowiedz się, jak je uzyskać!

Kiedy Ci się należy odszkodowanie za wypadek na chodniku?

Aby móc uzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku, musi on być bezpośrednią przyczyną doznanych urazów. Ponadto wypadek na chodniku musi być skutkiem zaniedbań lub niewłaściwych działań zarządcy chodnika. Oznacza to, że potknięcie się na równym, czystym chodniku nie upoważnia poszkodowanego do odszkodowania, ale poślizgnięcie się na nieodśnieżonym chodniku, potknięcie o wystającą płytę chodnikową czy skręcenie kostki lub kolana w wyniku wejścia w dziurę w chodnika jest powodem do wypłacenia odszkodowania pieszemu, który uległ wypadkowi.

Odszkodowanie za wypadek na chodniku od zarządcy chodnika lub dzierżawcy

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku, należy ustalić, kto jest zarządcą danego fragmentu chodnika. Zarządca chodnika odpowiada za jego stan i to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne wypadki na chodniku, jeśli dopuścił się zaniedbań w swoich obowiązkach. Najczęściej za chodnik przy drodze publicznej (np. w centrum miasta) odpowiada miasto lub gmina, za chodniki osiedlowe zarząd osiedla czy wspólnota mieszkaniowa, a za chodnik przylegający bezpośrednio do prywatnej posesji, jej właściciel bądź dzierżawca. Należy zauważyć, że jeśli chodnik oddzielony jest od posesji pasmem zieleni, za jego stan odpowiedzialny jest zarząd osiedla, miasto lub gmina – w zależności, kto odpowiada za stan drogi przy chodniku.

Odszkodowanie za wypadek na chodniku – jakich formalności trzeba dopełnić?

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku należy jak najdokładniej udokumentować okoliczności wypadku. Przydatne są zdjęcia z miejsca w wypadku, zrobione tuż po zdarzeniu, a także opis wydarzenia świadka, do którego warto wziąć również numer telefonu. Teoretycznie nie ma potrzeby wzywania policji czy straży miejskiej, z całą jednak pewnością sporządzona przez nich notatka pomoże w sprawnym uzyskaniu odszkodowania. Ponadto jeśli chodnik jest w bardzo złym stanie, służby zainterweniują, by zarządca czym prędzej odśnieżył chodnik czy w inny sposób poprawił jego stan. Jeśli stan zdrowia nie wymaga wzywania karetki pogotowia, wystarczy udać się do lekarza i z placówki medycznej pobrać kopię dokumentacji medycznej.

Z kompletem dokumentów, do których należy również dołączyć ewentualne rachunki za leczenie, leki i rehabilitację, poszkodowany powinien udać się do zarządcy chodnika, który albo poda numer polisy, albo sam zgłosi sprawę swojemu ubezpieczycielowi. Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku osoby poszkodowanej, która z kolei ma 3 lata na zgłoszenie wypadku.Niestety zdarza się, że zarządcy chodników zbywają poszkodowanych, twierdząc, że to nie oni zarządzają chodnikiem i odsyłają do innych podmiotów. Pracownicy Kancelarii Odszkodowawczej Automobile Service w uzyskaniu odszkodowania za wypadek na chodniku, począwszy od znalezienia właściwego zarządcę (bądź dzierżawcę) chodnika, przeprowadzając poszkodowanego przez cały proces uzyskania należnej kwoty.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
44 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *